< Consejo DIrectivo Asociacion Emmanuel

Asociacion Emmanuel

Consejo Directivo

 

ASOCIACION EMMANUEL

CONSEJO DIRECTIVO 2015

   
01. Luis Tamotsu Sakoda Shinyashiki Presidente
02. Augusto Ikemiyashiro Ikemiyashiro Vicepresidente
03. Hugo Leonel Kaneku Yreimón Director Secretario General
04. Luis Takehara Shirota Director Pro Secretario
05. Alberto Juan Hamaguchi Minamy Director Tesorero
06. Fernando Suenaga Pinillos Director Pro-Tesorero
07. Luis Takashi Tsukayama Kikumoto Director - Director Ejecutivo Policlínico
08. Ernesto Tsuchikame Enokida Director - Director Ejecutivo Casa de Reposo
09. Sara Amésquita de Yong Directora - Directora Ejecutivo Grupo de Apoyo
10. Norma Furukawa de Yoshikay Directora
11. Juana Arakaki de Uezu Directora
12. Gustavo Kishimoto Tsukazán Director
   
COMITÉ EJECUTIVO POLICLINICO EMMANUEL
01. Luis Takashi Tsukayama Kikumoto Director Ejecutivo
02. Julio Gushiken Irei Sub-Director Ejecutivo
03. Federico Jorge Nakachi Morimoto Secretario
04. Miguel Angel Kaneku Yreimón Tesorero
05. Héctor Quezada Macchiavello Gerente General
   
COMITÉ EJECUTIVO CASA DE REPOSO EMMANUEL
01. Ernesto Tsuchikame Enokida Director Ejecutivo
02. Rvda. Hna. Cristiana Kawakami Sub-DirectorA Ejecutivo
03. Hilda Blanca Cheng de Ogata Secretaria
04. Rvda. Hna. Nine Tanaka Tesorera
05. Héctor Quezada Macchiavello Gerente General
   
COMITÉ EJECUTIVO GRUPO DE APOYO
01. Sara Amésquita de Yong Directora Ejecutiva
02. Isabel Suetsugu de Nakamoto Sub-Directora Ejecutiva
03. Hilda Blanca Cheng de Ogata Secretaria
04. Rosa Matsuoka de Tomioka Tesorera
   
FISCALES
01. Enrique Mayeshiro Gushiken  
02. César Tsuneshige Fukuda